facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Mobilni na rynku pracy

Projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych w wieku 18-35 lat dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej. Zrekrutowani uczestnicy projektu wezmą w Polsce udział w szkoleniach/kursach zawodowych, językowych oraz podnoszących kompetencje osobiste – otrzymają wsparcie motywacyjne i psychologiczne, mające na celu pomoc w wyjściu z niekorzystnej sytuacji życiowej i wzbudzenie świadomości w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego i osobistego. Uczestnicy wezmą udział w kilkutygodniowych zagranicznych stażach (Czechy, Niemcy, Malta), podczas których nabędą umiejętności zawodowe, osobiste i społeczne.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa krajowego i ponadnarodowego:

a) partnerzy krajowi:

- Polskie Towarzystwo  Ekonomiczne – Oddział w  Bydgoszczy (PTE)-partner wiodący (lider),

- Bydgoski Klaster Przemysłowy,

- Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,

b) partnerzy ponadnarodowi:

- IZI Ltd t/a Easy Job Bridge (Malta),

- Sozialpsychiatrische Initiative Paderborn e. V. (Niemcy),

- Plastikářský klastr (Czechy).

Realizacja Projektu rozpoczyna się 1 marca 2016 r., a zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2017 r.

 

Projekt składa się z czterech faz: rekrutacji, przygotowania do mobilności, wyjazdu zagranicę i powrotu.

I FAZA – REKRUTACJA – obejmująca nabór uczestników do projektu. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce „Zasady rekrutacji”.

II FAZA – PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI – w fazie tej uczestnicy biorą udział w szkoleniu wyjazdowym mającym charakter integracyjny, rozwijającym kompetencje miękkie oraz przybliżającym aspekty międzykulturowe docelowego kraju wyjazdu. Ponadto korzystają m.in. ze szkolenia językowego przygotowującego do wyjazdu zagranicznego oraz kursu/szkolenia zawodowego. Przez cały czas trwania projektu zapewnione jest wsparcie mentora. Koszty dojazdu na kursy są zwracane, uczestnikom za udział w kursach zawodowych przysługuje także stypendium szkoleniowe.

III FAZA – WYJAZD ZA GRANICĘ – w trzeciej fazie trwania projektu uczestnicy wyjeżdżają za granicę, gdzie biorą udział w stażu zawodowym, a także kontynuują kurs językowy, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach pozwalających poznać kulturę kraju pobytu. Uczestnicy mają pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

IV FAZA – POWRÓT - po powrocie z wyjazdu zagranicznego uczestnicy biorą udział m.in. w pośrednictwie pracy oraz w stażu krajowym lub kursie/szkoleniu zawodowym. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium stażowe i szkoleniowe.

 

Planowane efekty:

• wzrost aktywności zawodowej, poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i umiejętności 44 osób z grupy NEET,

• wzrost motywacji i świadomości wyjścia z zagrożenia wykluczeniem społecznym 44 osób z grupy NEET,

• aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna,

• nawiązanie współpracy ponadnarodowej i wymiana doświadczeń w pracy z osobami z grupy NEET między instytucjami z Polski, Niemiec, Malty i Czech.

 

BIURO PROJEKTU I KONTAKT

PTE odział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 II piętro pokój 108,

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

tel. (52) 322 90 61

e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl

 

Zapraszamy również na stronę projektu na Facebooku: www.facebook.com/mobilniNEET!

OUR PARTNERS