Rozpoczynamy 8. edycję wizyt zwodoznawczych. Wizyty zawodoznawcze to spotkania lub wizyty, które mają na celu zapoznanie się z konkretnym zawodem lub branżą. W ramach wizyt zawodoznawczych, uczestnicy mają możliwość odwiedzenia miejsc pracy, spotkania z pracownikami danej branży, obserwowania ich codziennych obowiązków i dowiedzenia się więcej o wymaganiach, umiejętnościach i perspektywach.