Zachęcamy do udziału w projekcie „The Quick Challenge-Driven, Human-Centred Co-Creation Mechanism for INDUStry-Academia Collaborations” o akronimie INDUSAC, który: ☑ koncentruje się na badaniach naukowych i innowacjach w przemyśle oraz wyzwaniach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, ☑ łączy innowatorów branżowych ze studentami i naukowcami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozszerzających i stowarzyszonych,.