Wyróżnienie to przyznawane jest przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), symbolizuje znaczący wzrost w zarządzaniu klastrem, dopasowując jego standardy do europejskich norm doskonałości. Gold Label jest najwyższym możliwym do uzyskania certyfikatem europejskim dotyczącym zarządzania klastrami, a wyróżnienie to stawia nas w szeregu z najlepszymi klastrami w Europie. To niezwykle ważne potwierdzenie wysokiej.