Zachęcamy do udziału w projekcie „Quick Challenge-Driven, Human-Centred Co-Creation Mechanism for INDUStry-Academia Collaborations” o akronimie INDUSAC, który: INDUSAC, skrót od „Industry-Academia Collaboration”, to coś więcej niż tylko projekt – to wizja! Chodzi o napędzanie innowacji, wspieranie współpracy i rozwój przemysłu poprzez łączenie środowisk akademickich, przemysłu i najzdolniejszych umysłów studenckich. Uczestnicząc w projekcie.