AIBC EUROCLUSTER - SMP COSME

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > AIBC EUROCLUSTER – SMP COSME

AIBC EUROCLUSTERS ma na celu wspieranie wzajemnej inspiracji sztucznej inteligencji i technologii blockchain w różnych ekosystemach przemysłowych (produkcja, mobilność, logistyka, energia) w celu wspierania innowacji związanych z wdrażaniem technologii, które pomagają MŚP spełnić wymagania dotyczące ich udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Projekt AIBC EUROCLUSTERS koncentruje się na technologiach sztucznej inteligencji i blockchain i ma na celu:

• Dalsze wspieranie rozwoju rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji i technologii blockchain przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up na jednolitym rynku europejskim, zwłaszcza tych, które wspierają cyfryzację;

• Wspieranie wdrażania sztucznej inteligencji i technologii blockchain przez różne ekosystemy przemysłowe (produkcja, mobilność, logistyka, energia) wymagające cyfryzacji, odporności i wdrażania zielonej transformacji;

• Wspieranie działań internacjonalizacyjnych firm zajmujących się sztuczną inteligencją i technologiami blockchain.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/aibc-euroclusters-project/

Twitter: https://twitter.com/AIBCEuroproject?t=Dz6gv1vvsuVBDXvJxFF8zg&s=09

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086640162035

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 31.12.2024

Budżet projektu: 1 439 147,85 euro

Dofinansowanie ze środków UE: 1 400 233,02 euro

Projekt realizowany w ramach programu Single Market Programme (SMP COSME).