AMULET – Horyzont 2020

Celem projektu pt. „Advanced Materials & Manufacturing Technologies United for LightwEighT” o akronimie AMULET  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości dzięki wspieraniu rozwoju zaawansowanych materiałów z różnych dziedzin poprzez międzyregionalną i międzysektorową wymianę wiedzy.

W celu wspierania innowacji w MŚP realizowane będą dwa rodzaje działań:

  • opracowane zostaną projekty demonstracyjne w zakresie badań i rozwoju, ukierunkowane na obecne wyzwania określonych sektorów przemysłu,
  • wszystkie MŚP uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie w zakresie szkoleń technicznych i coachingu B2B w celu przyspieszenia komercjalizacji ich innowacyjnych rozwiązań.

Działania te stworzą unikalne ramy biznesowe, w których końcowi odbiorcy i MŚP zarówno z ugruntowanych, jak i nowych łańcuchów dostaw, będą odkrywać innowacyjne możliwości rynkowe oparte na materiałach lekkich („lightweight”).

Strona www: https://amulet-h2020.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amulet-h2020/?viewAsMember=true

Facebook: https://www.facebook.com/AmuletH2020

Twitter: https://twitter.com/AmuletH2020 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwpiyx-lUdLKMVecPxkDw4g

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 – 30.11.2024

Budżet projektu: 4 994 507,00 euro

Dofinansowanie ze środków UE: 4 952 732,00 euro

Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.