Better Factory - Horyzont 2020

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > Better Factory – Horyzont 2020

Better Factory – Horyzont 2020

Celem projektu jest dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom metodologii w zakresie zwiększania automatyzacji produkcji, a także opracowywania nowych i spersonalizowanych produktów.

Elementem realizacji projektu będzie powołanie zespołów złożonych z wysoko wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny technologii, biznesu i sztuki, którzy będą wspólnie pracować nad analizą aktualnych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo na podstawie uzyskanych informacji o nim tak, aby docelowo przetransformować je, używając nowoczesnych cyfrowych technologii. Może to pomóc przedsiębiorstwom w odkryciu nowego designu produktu, marki lub modelu biznesowego oraz zdigitalizowaniu ich firmy tak, aby dostosować produkcję do możliwości tworzenia nowych produktów i otwarcia się na nowe rynki z konfigurowalnym, spersonalizowanym produktem lub usługą.

Strona www: https://betterfactory.eu/

LinkedIN: https://fi.linkedin.com/company/betterfactory

Twitter: https://twitter.com/betterfactory

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2024

Budżet projektu: 8 576 163,75 euro

Dofinansowanie ze środków UE: 8 000 341,88 euro