Bydgoski Klaster Przemysłowy - siła branży narzędziowej i przetwórczej

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > Bydgoski Klaster Przemysłowy – siła branży narzędziowej i przetwórczej

Projekt ma na celu realizację działań wynikających ze Strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2020. W projekcie bierze udział 20 członków Klastra – 17 przedsiębiorstw, jedna instytucja otoczenia biznesu oraz dwie organizacje badawcze.

Okres realizacji projektu: 1.05.2014 – 30.04.2015

Budżet projektu: 624 432,12 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 530 759,65 PLN

Projekt realizowany ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.