Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat

Cel projektu to zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki, a 10 przedsiębiorstwami w celu wypracowania rozwiązań innowacyjnych. Projekt zakłada szkoleń w 18 tematach i doradztwo techniczne dla 100 pracowników branży „Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych” zatrudnionych w przedsiębiorstwach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego skupionych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.06.2014

Budżet projektu: 400 482,35 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 400 482,35 PLN

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.