Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania i eksploatacji funkcjonalnych powierzchni narzędzi pokrywanych gładkimi powłokami diamentowymi przeznaczonych do kształtowania blach ze stopów aluminium. Zadaniem zespołu badawczego będzie opracowanie technologii laserowego teksturowania podłoża do pokrywania powłokami DLC, jak również opracowanie technologii laserowego polerowania naniesionych powłok. W wyniku prac określone zostaną charakterystyki technologiczne procesu wytwarzania, jak również charakterystyki tribologiczne i eksploatacyjne. Pozwoli to na zredukowanie zużycia narzędzi, wydłużenie ich okresu eksploatacji, zmniejszenie zużycia środków smarnych oraz podniesienie jakości formowanych wyrobów.

Okres realizacji projektu:

1.01.2022r. – 31.12.2024r.

Budżet
projektu:

843 300,69 zł

Dofinansowanie:

829 712,49 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu CORNET (Inicjatywa CORNET – 31 konkurs)

NCBR_logo

DiAlForm

Funkcjonalne powierzchnie narzędzi pokrywane gładkimi powłokami diamentowymi przeznaczone do kształtowania blach aluminiowych – DiAlForm /Functional tool surfaces with smooth diamond-based tool coatings for the wear-free forming of aluminum sheets

Partnerzy konsorcjum projektu

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. (FGW)

Fraunhofer IWU Institute for Machine Tools and Forming Technology

Fraunhofer IST Institute for Surface Engineering and Thin Films

Politechnika Wrocławska, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT

Temat badań

Tematem badań jest kompleksowa obróbka wykończeniowa tłoczników, obejmująca nanoszenie diamentowych powłok CVD oraz laserową funkcjonalizację ich powierzchni, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich, z punktu widzenia głębokiego tłoczenia na sucho, charakterystyk trybologicznych tłoczników.

zakres badań

  • Analizę mechanizmów pozwalających na wygładzanie/ strukturyzację diamentowych powłok CVD oraz zastosowanie ich do powierzchni tłoczników
  • Zdefiniowanie warunków trybologicznych pracy diamentowych powłok CVD umożliwiających zmniejszone zużycie ścierne oraz adhezyjne
  • Opracowanie i weryfikację warunków laserowej mikroobróbki podłoży i powłok narzędzi, umożliwiających uzyskanie pożądanych warunków trybologicznych pracy narzędzi
  • Ocenę wpływu mikrostrukturalnych powłok diamentowych CVD na współczynnik tarcia względem blach aluminiowych
  • Testy technologiczne demonstracyjnych narzędzi potwierdzających przydatność opracowanego rozwiązania w obróbce plastycznej blach ze stopów aluminium, prowadzonej na sucho

komitet użytkowników

konsulting,
kontrola

udostępnianie
zasobów

transfer
wiedzy

zadania

Lider
projektu
Projekt
współfinansowany przez
Przedsiębiorstwa wchodzące
w skład Komitetu Użytkowników
Instytut Technik Węglowych
KAPplast sp. z o.o.
Mega-Plast S.C.
Mikobud Sp. z o.o. sp.k.
MM Systemy Sp. z o.o.
Narzędziownia
Pszenica Sp. z o.o.
PPHU „JURCZAK”
Politech sp. z o.o.
ZELAN Sp. z o.o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz

uslugi@klaster.bydgoszcz.pl
+48 518 246 463
+48 52 515 30 73

www.klaster.bydgoszcz.pl

klasterbydgoszcz

Bydgoszcz Industrial Cluster