Cel projektu „Dialog 2.0” to budowa relacyjnego modelu dialogu i współpracy proinnowacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Głównym interesariuszem i beneficjentem projektu jest wnioskodawca (lider) –  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) – największa w regionie kujawsko-pomorskim uczelnia techniczna, wspierana przez dwóch partnerów: „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców oraz Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.04.2022

Budżet projektu: 699 830,20 PLN

Dofinansowanie: 699 830,20 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „DIALOG”, obszar „Nauka dla innowacyjności”.