Zachęcamy firmy, studentów i naukowców do udziału w projekcie „Quick Challenge-Driven, Human-Centred Co-Creation Mechanism for INDUStry-Academia Collaborations” o akronimie INDUSAC, koncentrującym się na wspieraniu współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem.

W projekcie umożliwiamy prosty, przyjazny dla użytkownika proces współtworzenia, sprzyjając rozwojowi innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów, użytkowników i firmy. Ten proces współtworzenia wychodzi naprzeciw potrzebom i interesom firm, studentów i naukowców.

Firmy z krajów UE i stowarzyszonych, bez względu na ich wielkość czy sektor, zachęcamy do publikacji wyzwań, aby otrzymać rozwiązania od międzynarodowych zespołów współtworzących składających się ze studentów i naukowców. Wyzwania mogą dotyczyć bardzo technicznych lub bardzo miękkich tematów związanych z opracowywanymi produktami i usługami. Uczestnicząc w projekcie, Twoja firma otrzymuje rozwiązanie swojego wyzwania, ma możliwość poznania młodych, błyskotliwych umysłów z całej Europy, które można rozważyć jako przyszłych współpracowników lub pracowników, a także zwiększa własną promocję poprzez współpracę międzynarodową.

Studenci/naukowcy mogą stworzyć/dołączyć do europejskiego zespołu, rozwiązać wyzwanie i otrzymać do 1000 EUR brutto na studenta, udać się na platformę INDUSAC-HE, znaleźć wyzwanie i swoich kolegów z zespołu oraz przesłać list motywacyjny!

OPEN CALL for companies by opublikować wyzwanie!

Termin na nadsyłanie wyzwań: 15 września 2024.

OPEN CALL for students and researchers by złożyć list motywacyjny!
Termin na nadsyłanie listów motywacyjnych: 18 czerwca 2024, a następnie 30 października 2024.

Więcej informacji na stronie: www.indusac.eu