Doskonalenie zawodowe w praktyce

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > Doskonalenie zawodowe w praktyce

Celem projektu realizowanym w partnerstwie przez Bydgoski Klaster Przemysłowy (partner wiodący) i Miasto Bydgoszcz jest podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy i zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu 181 uczniów odbędzie w przedsiębiorstwach staże/ praktyki wykraczające poza zakres praktyk zawodowych i zajęć praktycznych realizowanych w szkołach. 

Okres realizacji projektu: 1.04.2016 – 30.09.2016 

Budżet projektu: 672 125,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 638 518,75 PLN

Projekt realizowany w ramach podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.