European Lightweight Cluster Alliance - COSME

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > European Lightweight Cluster Alliance – COSME

Celem projektu jest przygotowanie międzynarodowej strategii marketingowej przez konsorcjum złożone z pięciu klastrów europejskich, nawiązanie współpracy między firmami członkowskimi wszystkich klastrów, przygotowanie wspólnej oferty i nawiązywanie kontaktów z koncernami przemysłu samochodowego, lotniczego, kolejowego i morskiego oraz wypromowanie europejskich rozwiązań w zakresie struktur lekkich w transporcie, co ma się przyczynić do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia recyklingu, a tym samym wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego.

Project website: https://elcanetwork.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elca-internationalization/?viewAsMember=true

ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/European-Lightweight-Cluster-Alliance-ELCA

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.12.2022

Budżet projektu: 221 488,00 EUR

Dofinansowanie ze środków UE: 199 335,00 EUR