W dniach 7-8 maja 2024 roku w Brukseli odbyła się Europejska Konferencja Klastrów, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Wydarzenie to zgromadziło 700 uczestników z całej Europy!

Konferencja ta stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz poszerzenia wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji w obszarze klastrów przemysłowych.

Wydarzenie to miało za zadanie podkreślenie istotnej roli klastrów w promowaniu priorytetów przemysłowych UE. Poprzez angażowanie interesariuszy w dyskusje na temat aktualnych inicjatyw Komisji Europejskiej, zbieranie opinii na temat priorytetów na rok 2024 oraz zachęcanie do działań.