INDUSAC - HORYZONT EUROPA

W ramach projektu INDUSAC opracowany zostanie nowoczesny mechanizm współpracy przemysłu i środowiska akademickiego, który opierać się będzie na zasadach projektowania zorientowanych na człowieka, co umożliwi szybkie współtworzenie projektu. Co najmniej 300 międzynarodowych projektów zostanie wdrożonych w celu zweryfikowania mechanizmu. Te mikroprojekty prowadzone przez zespoły składające się ze studentów, naukowców oraz pracowników firm, obejmą różne działania skierowane do wielu sektorów przemysłu. Oczekuje się, że projekty te pozwolą na stworzenie mostu między biznesem a nauką.

Strona www: https://indusac.eu/

Twitter: https://twitter.com/INDUSAC_HE

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXH73yWQezerwxTzeapD-fQ

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 31.08.2025

Budżet projektu: 1 999 845,00 euro

Dofinansowanie ze środków UE: 1 999 845,00 euro

Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont Europa.