INforM - Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > INforM – Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing

Cel projektu to wspieranie cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zaplanowane działania w projekcie obejmują:

  • stworzenie wspólnej metodologii realizacji usług cyfrowych audytów,
  • przeprowadzanie cyfrowych audytów dla przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • podnoszenie świadomości wśród regionalnych interesariuszy w kontekście transformacji cyfrowej,
  • mapowanie regionalnej infrastruktury pod działania cyfrowe w regionie,
  • powołanie Platformy Cyfrowej Wspierającej Innowacje dla państw Morza Bałtyckiego, w tym stworzenie wirtualnego środowiska inteligentnych rozwiązań.

Konsorcjum projektu składa się 9 organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują szeroki krąg użytkowników końcowych oraz sektor B+R.

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest partnerem stowarzyszonym.

Strona internetowa projektu: https://iotnorthpoland.com/.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021

Budżet projektu: 1 964 050,00 EUR

Dofinansowanie ze środków UE: 1 600 887,50 EUR

Projekt realizowany ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.