Bardzo miło nam ogłosić, że zostaliśmy przyjęci do prestiżowej organizacji międzynarodowej ISTMA WORLD (International Special Tooling and Machining Association ) ! To ogromne wyróżnienie dla naszego klastra i dowód uznania naszych osiągnięć oraz potencjału przemysłowego regionu.

International Special Tooling & Machining Association (ISTMA) to międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące stowarzyszenia zajmujące się narzędziami specjalnymi i obróbką skrawaniem na całym świecie. Łącznie stowarzyszenia członkowskie ISTMA reprezentują ponad 8000 firm i ponad 120 miliardów dolarów amerykańskich rocznej sprzedaży. ISTMA World jest odpowiedzialna za centralną koordynację i organizację wszystkich międzynarodowych działań.

Misją organizacji jest pomaganie krajowym stowarzyszeniom branżowym i ich firmom członkowskim w osiągnięciu sukcesu biznesowego w globalnej gospodarce poprzez rzecznictwo, tworzenie sieci kontaktów, informacje, programy i usługi.

Więcej informacji o organizacji: https://www.istma.org/