W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorców i naukowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Ocenie podlegają innowacje nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu w jednej kategorii:

  • mikroprzedsiębiorstwo;
  • małe przedsiębiorstwo;
  • średnie przedsiębiorstwo.
  • przedsiębiorstwo akademickie;
  • jednostka naukowa/zespół badawczy

Laureaci konkursu otrzymają:

  • Tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw”, i wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii;
  • Nagrody Specjalne oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu;
  • Dodatkowo projekty, docenione w drodze konkursu wzorem lat ubiegłych, znajdą się również w publikacji: INNOWACJE W KUJAWSKO-POMORSKIEM.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 października 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie: www.liderzy.tarr.org.pl.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 56 / 699 54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.pl.