Misja gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego na Litwie jest inicjatywą mającą na celu rozwój współpracy gospodarczej między dwoma regionami. Tego rodzaju misja jest doskonałą okazją do promocji województwa kujawsko-pomorskiego, prezentacji jego potencjału gospodarczego oraz budowania relacji z partnerami zagranicznymi. Misje gospodarcze mają na celu rozwijanie eksportu, pozyskiwanie inwestycji zagranicznych oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami.

Misja gospodarcza na Litwie była doskonałą okazją do omówienia współpracy w obszarze edukacji i gospodarki. Spotkania i rozmowy przyczyniły się do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy. Dzięki temu, oba regiony mogą kontynuować rozwój i wzmacnianie swojej współpracy, co przyczyni się do wzrostu edukacyjnego i gospodarczego.

Podczas kilkudniowych spotkań podjęto również rozmowy na temat współpracy z Lithuanian Plastics Cluster. Współpraca klastrów może przyczynić się do wymiany najlepszych praktyk, transferu wiedzy i technologii, a także do tworzenia większej siły negocjacyjnej na rynku. Klastry mogą wspólnie rozwiązywać problemy branżowe, realizować projekty badawczo-rozwojowe, a także promować swoje produkty i usługi na rynku międzynarodowym.