Mobilni na rynku pracy

Cel projektu to zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych w wieku 18-35 lat dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, językowych oraz podnoszących kompetencje osobiste, a następnie wyjadą na zagraniczne staże (Czechy, Niemcy, Malta), podczas których nabędą umiejętności zawodowe, osobiste i społeczne.

Okres realizacji projektu: 1.03.2016 – 31.07.2017

Budżet projektu: 1 509 734,85 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 1 460 207,35 PLN

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.