Dyrektor Piotr Wojciechowski i członek zarządu Marcin Kropidłowski brali udział w międzynarodowej konferencji w Portugali.

Wydarzenie to, przyciągnęło ponad 100 prelegentów z 11 krajów, w tym mieliśmy również swoją reprezentację. Członek naszego zarządu wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. Przemysł formierski: Wyzwania dla konkurencyjności w Europie.