Z radością informujemy, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Fundacją „Rzemiosło”. To partnerstwo ma na celu promowanie nowoczesnego i efektywnego kształcenia zawodowego, dostosowanego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Wspólne Działania na Rzecz Edukacji
W ramach współpracy, przedstawiciele naszych organizacji – Katarzyna Meger, Jacek Trela oraz Mariusz Bartkowski – zobowiązali się do:

Dostosowania programów nauczania i praktyk do bieżących potrzeb rynku pracy, co pozwoli uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane przez pracodawców.
Zachęcania firm do tworzenia miejsc praktycznej nauki zawodu, aby uczniowie mieli możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego bezpośrednio w miejscach pracy.
Wspieranie Przyszłych Specjalistów
Liczymy, że ta inicjatywa będzie impulsem do rozwoju kształcenia zawodowego w naszym regionie. Wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do wykształcenia specjalistów, na których rynek pracy czeka z niecierpliwością.

Celem Jest Sukces
Naszym celem jest nie tylko podnoszenie jakości edukacji zawodowej, ale również wzmacnianie współpracy między placówkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami. Chcemy tworzyć warunki, w których młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie i z powodzeniem rozpoczynać kariery zawodowe.

Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Fundacji „Rzemiosło” za zaufanie i wspólną wizję przyszłości. Razem możemy zdziałać więcej!

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i wspierania inicjatyw na rzecz nowoczesnego kształcenia zawodowego.