Opracowanie Strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2020

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa > Opracowanie Strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2020

Cel projektu to stworzenie strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.02.2014 – 31.08.2014

Budżet projektu: 80 799,89 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 76 797,89 PLN

Projekt realizowany ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.