Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa z dumą ogłasza podpisanie porozumienia o współpracy z Dolnośląskim Klastrem Motoryzacyjnym. Oficjalne zawarcie porozumienia miało miejsce podczas wydarzenia „Klaster Mixer” zorganizowanego w Legnicy. Spotkanie to miało na celu wspieranie członków klastrów poprzez nawiązywanie nowych, wartościowych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Klastra Automotive, Wałbrzyskiej i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, pomysłami oraz omówić możliwości przyszłej współpracy, co bez wątpienia przyczyni się do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w regionie.

Podpisane porozumienie przewiduje ścisłą współpracę w zakresie wymiany informacji i doświadczeń, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć, które będą sprzyjać innowacyjności i konkurencyjności obu klastrów. Działania te mają na celu wzmacnianie pozycji członków klastrów na rynku oraz tworzenie nowych możliwości biznesowych.

Planują już kolejne inicjatywy, które mają na celu wzmocnienie współpracy oraz realizację wspólnych projektów, które będą sprzyjać rozwojowi innowacyjności w sektorze motoryzacyjnym.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań i uczestnictwa w przyszłych wydarzeniach organizowanych przez nasze klastry.