8 firm | 376 uczniów | 21 wizyt

Podczas minionego roku szkolnego zorganizowaliśmy 21 wizyt zawodoznawczych, w których wzięło udział 376 uczniów. Młodzież przyjęło 8 firm członkowskich:

Aplex sp. z o.o., Graform sp. z o.o., Shaper’s Polska sp. z o.o., Siropol sp. z o.o., Politech sp. z o.o., Paccor sp. z o.o. , Plast-farb sp. z o.o.

Wizyty zawodoznawcze to spotkania, które mają na celu zapoznanie się z różnymi zawodami i środowiskami pracy. Pozwalają na zapoznanie się z różnymi aspektami danego zawodu, takimi jak codzienne obowiązki, wymagania, perspektywy rozwoju i warunki pracy.

Wizyty zawodoznawcze w branży narzędziowo przetwórczej są inspirującym doświadczeniem dla osób zainteresowanych tą dziedziną i mogą pomóc w lepszym zrozumieniu procesów produkcyjnych i wymagań zawodowych w tej branży.

Podczas organizowanych przez nas wizyt pokazujemy młodzieży czym jest nasza branża i zachęcamy do rozwoju w tym kierunku.