Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU – szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności 10 firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników z zakresu eksportu i sprzedaży na JRE, CSR oraz kompetencji osobistych, informatycznych i językowych.
Okres realizacji projektu: 1.03.2014 – 31.12.2014
Budżet projektu: 402 842,20 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 402 842,20 PLN
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.