Dane kontaktowe:

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 32
85-006 Bydgoszcz
+48 52 323 11 35
biuro@bfpk.bydgoszcz.pl
www.bfpk.bydgoszcz.pl

 

Powołanie Funduszu stanowi realizację celów i zadań zawartych w strategii rozwoju miasta i samorządowym programie wspierania przedsiębiorczości oraz podkreśla znaczenie Bydgoszczy jako ośrodka usług finansowych.
Głównym zadaniem Funduszu jest udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia ich spłaty.

Beneficjentami Funduszu, którego udziałowcami są Miasto Bydgoszcz i Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, mogą być przedsiębiorcy posiadający siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.