Dane kontaktowe:

Instytut Technik Węglowych Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Rejtana 6b/1
87-100 Toruń
+48 602 318 015
instytut.technik.weglowych@gmail.com
www.carbon4nano.com

 

Kompetencje ITW sp z o.o. (właściciela marki Carbon4Nano) skupiają się w obszarze nanomateriałów węglowych. Opracowujemy i dostarczamy aplikacje (koncentraty, dyspersje, ciecze obróbcze) na bazie nanorurek węglowych oraz grafenu na potrzeby wielu branż – motoryzacyjnej, przetwórstwa metalu, tworzyw sztucznych czy budowlanej. W ścisłej współpracy z naszymi Klientami i Partnerami tworzymy innowacyjne rozwiązania znacząco poprawiające właściwości produkowanych przez nich materiałów i wyrobów.

Nanorurki węglowe oraz grafen posiadają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne. Dla przykładu przewodność cieplna grafenu i nanorurek węglowych (5000 W/(m·K)) jest ponad dziesięciokrotnie wyższa niż srebra czy miedzi (300-400 W/(m·K)), co znacząco wpływa na efektywność odprowadzania ciepła podczas procesów technologicznych. Natomiast wytrzymałość grafenu na rozciąganie (130 GPa) jest kilkudziesięciokrotnie wyższa niż stali hartowanej (1.2 GPa).

Powyższe właściwości nanomateriałów węglowych otwierają drzwi do wielu zastosowań. Jednym z prowadzonych przez nas projektów B+R jest opracowanie technologii łączenia biodegradowalnej cieczy bazowej z modyfikatorami w postaci niskowymiarowych nanomateriałów węglowych, takich jak grafen i nanorurki węglowe. Wspomniane już właściwości mechaniczne, a z drugiej strony łatwość odkształcania się pod wpływem sił ściskających i zginających znacząco redukuje tarcie, co umożliwia konstruowanie cieczy chłodząco-marujących na poziomie molekularnym.