Dane kontaktowe:

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
+48 52 322 22 79
iph@iph.bydgoszcz.pl
www.iph.bydgoszcz.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje tradycje Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, założonej w 1875 roku. Zrzesza przedsiębiorców z regionu, którym zapewnia obronę interesów oraz reprezentację wobec władz samorządowych i państwowych. Swoim członkom oferuje m.in. ochronę przed nieuczciwą konkurencją, interpretację prawa o zamówieniach publicznych, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, wsparcie eksportu, restrukturyzacji firm, sukcesji w firmach rodzinnych, pozyskiwaniu finansowania. Ponadto legalizujemy dokumenty przedsiębiorców, szczególnie związanych z handlem zagranicznym. Izba prowadzi szkolenia w zakresie działalności gospodarczej oraz wspierania rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach edukacji. Ważną działalnością jest promowanie i nagradzanie regionalnych liderów biznesu oraz przedsiębiorstw przestrzegających zasady etyki w biznesie. Izba aktywnie promuje partnerstwo i współpracę pomiędzy firmami i organizacjami biznesowym jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Sejmiku Gospodarczego WK-P.