Dane kontaktowe:

Politechnika Bydgoska
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
+48 52 374 94 44
biurorektora@pbs.edu.pl
www.pbs.edu.pl

Początki uczelni to rok 1951: powołanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Rok 1964 to już Wyższa Szkoła Inżynierska, a po kolejnych 10 latach – Akademia Techniczno-Rolnicza. 1 września 2021 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii największej uczelni technicznej województwa kujawsko-pomorskiego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przekształcił się w Politechnikę Bydgoską.

Politechnika Bydgoska kształci inżynierów od samego początku swojego istnienia. Znakiem rozpoznawczym Politechniki Bydgoskiej są kierunki o profilu praktycznym prowadzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami – liderami poszczególnych branż w regionie i kraju.

Powstanie Politechniki jest naturalną konsekwencją transformacji. Poprzez zmianę nazwy podkreślono techniczny rodowód i charakter uczelni oraz jasno sprecyzowano kierunek rozwoju.

Politechnika jest także odpowiedzią na oczekiwania otoczenia biznesowo-gospodarczego. To nowa, silna marka, a wraz
z nią wzmacnia się akademicki charakter Bydgoszczy i województwa.