Dane kontaktowe:

Politechnika Poznańska
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
+48 61 665 35 30
rektor@put.poznan.pl
www.put.edu.pl

Politechnika Poznańska jest uznaną uczelnią techniczną o ponad stuletniej tradycji, zatrudniającą ponad 1000 nauczycieli akademickich i kształcącą ok. 16000 studentów na ponad 30 kierunkach studiów. Prowadzi badania w obszarze: inżynierii materiałowej i mechanicznej, inżynierii lądowej i transportu oraz środowiska, górnictwa i energetyki, a także automatyki, elektroniki i elektrotechniki, nauk chemicznych, architektury i urbanistyki oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Współpraca nauki z biznesem odbywa się od procesu kształcenia we współpracy z przedsiębiorstwami, przez świadczenie usług badawczych, po transfer technologii i wdrażanie wyników działalności naukowej pracowników PP w praktyce gospodarczej.

Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z liczącymi się partnerami w kraju, jak i za granicą oraz praktykę w realizacji projektów samodzielnie, bądź w konsorcjach, również naukowo-przemysłowych. Posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą pozwalającą na podejmowanie wyzwań. Swoje zadania realizuje poprzez powołane w tym celu i wyspecjalizowane jednostki, jakimi są Centrum Transferu Technologii oraz spółka celowa Politechnika Innowacje.