Dane kontaktowe:

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskieg 7
25-314 Kielce
+48 41 342 41 04
rektor@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl

Politechnika Świętokrzyska to najstarsza szkoła wyższa w regionie świętokrzyskim jedyna publiczna, techniczna uczelnia akademicka o statusie politechniki. PŚ stanowi zaplecze badawczo-naukowe dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa świętokrzyskiego, a także małych i średnich przedsiębiorstw, licznie powstających w regionie. Ponad 136 laboratoriów, w tym pięć akredytowanych z zakresu materiałów drogowych, elektrotechniki pojazdowej, techniki świetlnej, komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej, wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie.

Unikalne w skali kraju jest Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Uczelni i Polskiej Akademii Nauk) posiadające pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych. Do rozwoju bazy laboratoryjnej i aparaturowej przyczyniają się liczne realizowane przez PŚ projekty, w tym m.in. dwa strategiczne dla rozwoju naszej Uczelni projekty, tj.: – projekt CENWIS – w wyniku realizacji którego powstało unikatowe interdyscyplinarne Centrum Naukowo Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, wyposażone w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę badawczo-rozwojową, – projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to projekt, który celem jest utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii, które zapewni zarówno profesjonalną bazę dydaktyczną dla studentów, jak i badawczą dla naukowców z kraju i zagranicy.

Za jej pośrednictwem będzie możliwe świadczenie usług o najwyższym światowym standardzie, co stworzy również możliwość udziału w europejskich programach badawczych typu EMPIR. Bliska współpraca PŚ z Głównym Urzędem Miar stanowi dużą szansę rozwoju zarówno dla naszej Uczelni, ale również całego województwa świętokrzyskiego. To możliwość ciekawej ambitnej pracy, staży, współpracy naukowej oraz kontaktów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.