Dane kontaktowe:

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego
www.pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska powstała w 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejących już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej – Technische Hochschule.

Dziś kontynuujemy tradycję tych znamienitych polskich uczelni i rozwijamy się w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami Dolnego Śląska. Jesteśmy jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, w rankingach ogólnopolskich zajmujemy regularnie miejsca w ścisłej czołówce.

Pierwszy rektorem połączonych jeszcze wtedy Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego był w latach 1945-1951 prof. Stanisław Kulczyński. Od tamtej pory doczekał się już czternastu swoich następców. Obecnie władzę sprawuje prof. Arkadiusz Wójs. Jego kadencja potrwa do końca sierpnia 2024 r.

Badając, ucząc i współdziałając inspirujemy i wspieramy rozwój osobowości, które w oparciu o wiedzę i standardy etyczne, będąc wrażliwymi na potrzeby społeczne i globalne wyzwania, z odwagą i odpowiedzialnością kształtują przyszłość.

Jako europejski uniwersytet techniczny afirmujący wolność, prawdę, ciekawość i radość poznania, prowadzimy interdyscyplinarne badania i kształcenie na miarę oczekiwań społeczeństwa i gospodarki.

Najważniejszą częścią każdej uczelni są ludzie. Obecnie na Politechnice Wrocławskiej, na 14 wydziałach i trzech filiach, pod kierunkiem ponad 2 280 nauczycieli akademickich, studiuje 22 949 studentów, 154 doktorantów oraz 747 osoby w Szkole Doktorskiej. Mamy też 1 259 studentów obcokrajowców z ponad 60 krajów świata.

Studenci mogą wybierać spośród 69 różnych kierunków kształcenia na pierwszym i drugim stopniu studiów, z których duża część prowadzona jest w języku angielskim. Nasza oferta edukacyjna umożliwia naukę zarówno według standardowych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Utrzymujemy kontakty z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na świecie, realizując procedurę podwójnego dyplomowania.

Obecnie umowy o współpracy obejmują ponad 200 partnerów z prawie 50 krajów. Studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, mają możliwość kształcenia się oraz uczestniczenia we wspólnych projektach, takich jak: Erasmus+, Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E., Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, DAAD.

Na Politechnice Wrocławskiej za prowadzenie badań naukowych odpowiadają katedry i instytuty. Na uczelni działa ich obecnie 80 (78 katedr i dwa instytuty). Nasi naukowcy realizują swoje badania w czternastu dyscyplinach w ramach czterech dziedzin naukowych:

  • inżynieryjno-technicznych,
  • ścisłych i przyrodniczych,
  • medycznych i nauk o zdrowiu,
  • społecznych.

Każdego roku szereg naszych oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów, wynalazków i technologii mających zastosowanie w przemyśle uzyskuje ochronę patentową. Tylko w ciągu ostatnich latach przyznano nam 2763 patenty i prawa ochronne. Jesteśmy pod tym względem w krajowej czołówce.

Na uczelni działa 586 laboratoriów dydaktycznych, 520 laboratoriów badawczych oraz 9 laboratoriów akredytowanych.

Dysponujemy ofertą dla firm poszukujących innowacyjnych produktów oraz nowoczesnych technologii, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania, sterowania i monitorowania procesów i technologii. Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.

Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. Studenci mają możliwość wzięcia udziału w praktykach, stażach, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie, np. IBM, 3M, KGHM, LG, Volvo czy Credit Suisse.