Dane kontaktowe:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości KUJAWIAK
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
+48 538 235 884
pfp@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl

 

Blisko 2,1 miliarda złotych wsparcia dla przedsiębiorców, ponad 14 tysięcy firm, które otrzymało pomoc, ponad 4,1 tys. szkoleń, w których uczestniczyło blisko 171 tysięcy osób. Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski.

Zarówno dla przyszłych jak obecnych już na rynku firm, a także studentów i osób poszukujących pracy oferujemy za pośrednictwem nowoczesnej Platformy Szkoleniowej nieodpłatne szkolenia online. Użytkownik ma dostęp do szkoleń na żywo, a także do e-learningów.

Oferujemy również wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już firm w formie unijnych pożyczek na działalność inwestycyjną. Jednocześnie cały czas poszerzamy naszą ofertę, proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje sektora publicznego