Dane kontaktowe:

Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz
+48 52 524 09 20
biuro@pracodawcy.info.pl
www.pracodawcy.info.pl

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to organizacja działająca od 1992 r. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec administracji rządowej i samorządowej oraz związków zawodowych.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw dbają o wizerunek zrzeszonych przedsiębiorców, umacniając pozycję Związku w regionie, jak i w strukturach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnokrajowej organizacji, w której funkcjonują od 1993 roku. Są współzałożycielem i organizacją członkowską Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego funkcjonującego od 1998r.

Zmierzają tym samym do prezentacji wspólnego stanowiska organizacji skupiających środowisko gospodarcze regionu w kwestiach istotnych dla rozwoju województwa. Integrują środowisko gospodarcze, wpływając na nawiązywanie nowych relacji biznesowych i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami.
Kształtują u przedsiębiorców świadomość interesu wspólnego oraz promują postawy społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pobudzają innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju inicjatyw klastrowych w tym Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.