Dane kontaktowe:

SPE Labs sp. z o.o.
Włocławska 167
87-100 Toruń
+48 56 646 15 41
info@spe-global.com
www.spe-labs.com

 

SPE Labs tworzy grupa inżynierów i entuzjastów robotyki, techniki i technologii, którzy swoje doświadczenie zdobywali podczas długoletniej pracy w przemyśle oraz szkolnictwie wyższym, by teraz wspierać przedsiębiorstwa produkcyjne w pokonywaniu wyzwań i przełamywaniu barier związanych z wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0.

Wspieramy firmy produkcyjne każdej wielkości i na każdym etapie ich ścieżki rozwoju technologicznego prowadząc zlecone projekty badawczo-rozwojowe, przygotowując stadia wykonalności wdrożeń, wirtualne lub fizyczne prototypy.

Opracowujemy rozwiązania technologiczne, które zmieniają sposób w jaki wytwarza się produkty i prowadzi biznes. Odnaleźliśmy swoje miejsce wypełniając lukę między nauką a przedsiębiorczością. Czerpiemy z obu tych światów proponując oparte na wiedzy, intuicyjne i optymalne rozwiązania z dziedziny robotyki, mechatroniki, elektroniki i informatyki.

Naszą wiodącą specjalizacja jest robotyka (współpracująca i mobilna) oraz IIoT (pod którym kryją się systemy kontrolno-pomiarowe, komunikacja przemysłowa, analiza oraz obróbka danych produkcyjnych). Jesteśmy dystrybutorem komponentów i oprogramowania dla robotyki, która w znaczący sposób ułatwiają wdrożenia i czynią obsługę bardziej intuicyjną zachowując ludzkie umiejętności manualne w wielu zautomatyzowanych aplikacjach.