Dane kontaktowe:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
+48 52 341 91 00
rektor@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest szerokoprofilową, dynamicznie rozwijającą się uczelnią w regionie.

Społeczność akademicka dba o swój rozwój poprzez uczestnictwo w wielu prestiżowych przedsięwzięciach, krajowych i europejskich programach edukacyjnych oraz realizując badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.

Uniwersytet proponuje pełną gamę usług w zakresie 19. dyscyplin naukowych. Prowadzimy prace w ramach interdyscyplinarności naukowo-badawczej, rozwiązujemy problemy o wymiarze społecznym, jak również rozwijamy kreatywne działania na rzecz wdrażania nowych technologii.

Nasi naukowcy mogą pochwalić się dużym doświadczeniem we współpracy z przemysłem i otoczeniem społecznym oraz są do dyspozycji, aby zapewnić bezpośredni dostęp do wiedzy, nowych badań, sieci kontaktów istotnych dla różnego rodzaju przedsięwzięć.

W zakresie koordynacji współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorcami oraz komercjalizacji badań działa Centrum Transferu Technologii i Innowacji.