Dane kontaktowe:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11
87-100 Toruń
+48 56 611 40 10
kontakt@umk.pl www.umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to polski publiczny uniwersytet utworzony w 1945 roku w Toruniu; od 2004 roku częścią uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

W 2019 roku uniwersytet otrzymał tytuł uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMK należy do największych uczelni w Polsce, zarówno pod względem liczby studentów, jak i oferowanych kierunków studiów. Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 25 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora habilitowanego w 22 dyscyplinach. W 2017 roku na uczelni było zatrudnionych 4354 osób, w tym 2228 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W tej grupie zatrudnionych jest ponad 500 samodzielnych pracowników naukowych – profesorów i doktorów habilitowanych. Na 17 wydziałach i w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK studiowało w 2017 roku blisko 25 tysięcy studentów, którzy kształcili się na 113 kierunkach studiów, 79 kursach i studiach podyplomowych oraz 24 rodzajach studiów doktoranckich