Dane kontaktowe:

VICIM Poland Sp. z o.o.
ul.Skłodowskiej-Curie 61C
87-100 Toruń
+48 56 644 83 40
biuro@vicim.pl
www.visscher-caravelle.com

 

Firma Vicim Poland sp. z o.o. jest częścią Visscher-Carvelle Automotive Group. To międzynarodowy producent części dla przemysłu motoryzacyjnego, specjalizujący się w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Racjonalizatorskie rozwiązania w obszarze organizacji produkcji, wysoka automatyzacja, nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie (SAP, EDI, Lean) pozwalają na ciągłe umacnianie już silnej pozycji Firmy na rynku.

Innowacja i kreatywność są częścią naszej firmy, rozwijają się na jej różnych poziomach i w różnych działaniach w całej organizacji.

Dążymy do stworzenia optymalnych warunków pracy i życia dla swoich pracowników. Oprócz bezpiecznego środowiska pracy oraz pozytywnej i przyjaznej atmosfery, staramy się również wypracować kulturę, w której każdy pracownik dobrze się czuje. Szacunek jest podstawą tego myślenia.

W firmie wspiera się różnorodność poprzez szerzenie kultury, która stwarza równowagę pomiędzy wartościami pojedynczych osób, a wartościami i normami naszego globalnego przedsiębiorstwa.