Dnia 16 listopada 2023 roku w Pałacu Poledno odbyła się konferencja połączona ze spotkaniem integracyjnym dla członków klastra.

Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze usługi BKP, w dalszej części konferencji odbyło się wystąpienia na temat świadomości prowadzenia biznesu w obliczu szybko zmieniającego się rynku oraz możliwości dotacji na 2024 rok.

Druga część spotkania została poświęcona warsztatom na temat networkingu i nawiązywania relacji w grupie, podczas których uczestników czekała tematyczna praca w grupach.