Dwudniowe spotkanie konsorcjum AMULET odbyło się w Instytytucie Jožefa Stefana w Lublanie
w Słowenii, w dniach 28-29 maja 2024 roku.

Partnerzy AMULET H2020 spotkali się, aby zaplanować ostatnie miesiące projektu i odwiedzić obiekty Instytutu Jožefa Stefana, największego ośrodka badawczego w Słowenii.

Będąc w trzecim i ostatnim roku, AMULET znajduje się w kluczowym punkcie, co uczyniło to spotkanie centrum intensywnych dyskusji, kompleksowych podsumowań osiągniętych wskaźników i planowania strategicznego na koniec projektu.

Podczas spotkań rozpoczęto działania mające na celu organizację ostatniego finałowego wydarzenia AMULET, które odbędzie się podczas targów materiałów kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® w dniach 16 i 17 października w Krakowie.

Wydarzenie to będzie wyjątkową okazją do spotkania wszystkich partnerów AMULET i MŚP, które opracowały lekkie rozwiązania dla wyzwań postawionych na początku projektu.