TIREC – Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów

Cel projektu to zagospodarowanie odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych w postaci napełniacza w kompozycjach polimerowych. Odpad rozdrobniony do postaci proszku gumowego o średniej wielkości ziarna mniejszej niż 0,5 mm zostanie połączony z tworzywem termoplastycznym za pomocą technologii wtryskiwania oraz z porowatym poliuretanem w technologii odlewania niskociśnieniowego. Skład nowego materiału zostanie poddany optymalizacji pod kątem jego udziału w kompozycji, właściwości mechanicznych oraz zawartości i migracji wielopierścieniowych związków aromatycznych PAH (ang. polycyclicaromatichydrocarbons).

Okres realizacji projektu: 1.05.2019 – 31.07.2021

Budżet projektu: 1 049 750 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 839 850 PLN

Projekt realizowany w ramach programu EUREKA współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.