Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa wraz z Zespołem Szkół Mechanicznych realizuje projekt współfinansowany z KRAJOWEGO PLANU ODUDOWY I ZWIĘKSZENIA OBROTNOŚCI. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Celem głównym projektu jest przygotowanie kadr na potrzeby gospodarki w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych do 30 czerwca 2026 roku. Zaplanowano przeszkolenie co najmniej 300 uczestników, w tym: 90 osób młodych w wieku od 14-24 lat, 180 osób dorosłych niebędących nauczycielami kształcenia zawodowego oraz 30 osób będących nauczycielami kształcenia zawodowego.

W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi przebudowa i zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji szkoleń w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W drugim etapie prowadzone będą szkolenia dla zrekrutowanych uczestników z różnych grup wiekowych. Przeszkolone osoby stanowić będą potencjalne zaplecze kadrowe dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, który w Bydgoszczy oraz regionie jest bardzo rozwinięty. Istnieje zatem szansa, że zwiększy się zatrudnienie w tej branży, która cierpi na brak wyszkolonych pracowników do obsługi urządzeń związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych oraz wytwarzania form wtryskowych. Prowadzenie szkoleń na zaawansowanym technologicznie sprzęcie zapewni nauczycielom kształcenia zawodowego osiągniecie wysokiego stopnia opanowania umiejętności technologicznych. Spowoduje to wzrost jakości nauczania i jednocześnie przełoży się na osiągniecie wyższego poziomu zawodowego i wzrost umiejętności praktycznych młodzieży i osób dorosłych. Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych zyska wykwalifikowanych pracowników, będzie się rozwijać i inwestować w nowoczesny sprzęt do przetwórstwa tworzyw.

Termin realizacji 01.01.2023 – 30.06.2026

Wartość dofinansowania: 5 206 960,53 zł