Voucher Badawczy

Cel projektu to przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, dzięki którym opracowany i przygotowany do wdrożenia na rynek zostanie innowacyjny produkt – lekkie i kompaktowe krzesełko przenośne dla osób starszych i niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.03.2019 r.

Budżet projektu: 123000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 80000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.