Wiceprezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej Dr hab. inż. Dariusz Sykutera profesor Politechniki Bydgoskiej został powołany do Komisji Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk to państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury naukowej.

Jest to zaszczytna wyróżnienie i potwierdzenie znaczącego wkładu w rozwój nauki i przemysłu naukowego.