Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprosił naszych członków w swoje mury.

Podczas spotkania została zaprezentowana aktualna ofertę badawczo-naukową Wydziału Mechatroniki i Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Zostały przybliżone możliwości badawcze m.in. takich urządzeń jak: kalorymetr stożkowy, mikroskop skaningowy, mikroskop metalograficzny, skanery 3D oraz oprogramowanie do edycji obiektów (SolidWorks, Geomagic), drukarki 3D pracujące w technologiach: DMLS, CJP, PolyJet, SLA, SLS, DLP, FDM (farma drukarek), mikrotomograf rentgenowski Skyscan 1272 i wielu innych.

Współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami może przynieść wiele korzyści dla obu stron. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z najnowszych osiągnięć naukowych, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.