Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu AIBC Euroclusters Open Calls!

5 września 2023 r. mija termin składania wniosków na dofinansowanie:

    – udziału w szkoleniach,

    – udziału w międzynarodowych wydarzeniach.

12 września 2023 r. mija termin składania wniosków na dofinansowanie:

    – usług związanych z digitalizacją i rozwojem produktów,

    – projektów.

16 stycznia 2024 r. – termin zakończenia drugiego naboru wniosków tylko dla:

    – udziału w międzynarodowych wydarzeniach,

    – usług związanych z digitalizacją i rozwojem produktów.

Więcej informacji i warunki uczestnictwa: https://piemonteinnova.it/bandi/aibc-euroclusters-open-call-for-project-proposals/?lang=en