Projekt INDUSAC jest pionierem w rewolucjonizowaniu procesów przemysłowych poprzez integrację najnowocześniejszych technologii i zrównoważonych praktyk. Koncentrując się na wspieraniu współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem, INDUSAC ma na celu wypełnienie luki między wiedzą teoretyczną a praktycznym zastosowaniem.

Z przyjemnością ogłaszamy otwarty nabór dla firm, studentów i badaczy w ramach projektu INDUSAC, realizowanego w Programie Ramowym Unii Europejskiej „Horizon Europe”.
Zapraszamy firmy, niezależnie od wielkości czy branży, do zarejestrowania się na platformie INDUSAC i przygotowania „wyzwania” nad którym będą pracować zespoły złożone ze studentów i naukowców.
Naszym celem jest wspieranie krótkotrwałych (4-8 tygodni) współprac badawczych między światem akademickim a przemysłem, skupiających się na rozwiązaniu wyzwań przedsiębiorstw.

🎯 Dlaczego firmy powinny dołączyć:
Dla firm INDUSAC oferuje wyjątkową szansę na skorzystanie z bogactwa talentów, jakie mają do zaoferowania europejskie uniwersytety. Współpracuj ze zmotywowanymi i wykwalifikowanymi studentami, którzy wnoszą świeże perspektywy i innowacyjne pomysły. To Twoja szansa, aby być w czołówce postępu technologicznego, napędzając sukces Twojej firmy!
OPEN CALL for companies by opublikować wyzwanie!
📆 Termin na nadsyłanie wyzwań: 15 Października 2024❗

🎓 Co z tego będą mieli studenci?
Jeśli jesteś studentem z talentem do technologii i pasją do wywierania prawdziwego wpływu, ten otwarty nabór jest przepustką do praktycznego doświadczenia. Dołączając do projektu INDUSAC, będziesz miał okazję pracować nad przełomowymi projektami, uczyć się od ekspertów branżowych i przyczyniać się do rozwoju zrównoważonych rozwiązań.

OPEN CALL for students and researchers by złożyć list motywacyjny!
📆 Termin na nadsyłanie listów motywacyjnych: 30 Maja 2024, a następnie 30 Października 2024❗

🚀 Przewidywane rezultaty:
• 300 udanych współprac pomiędzy przemysłem a światem akademickim.
• Wspierane projekty współtworzenia z co najmniej 50% reprezentacją kobiet ogółem.
• 60% członków zespołów współtworzących z krajów o zwiększonym potencjale badawczym.
• Rozdzielenie 900 000 EUR brutto na finansowanie dla studentów będących członkami zespołów współtworzących.

Projekt INDUSAC zachęca do współpracy, zapraszając pełnych pasji studentów i innowacyjne firmy do połączenia sił w kształtowaniu przyszłości przemysłu🛠

📆 Szczegóły aplikacji:
Kto może się zgłosić: europejscy studenci, naukowcy i przedsiębiorstwa.
Jak złożyć wniosek: Odwiedź oficjalną stronę projektu INDUSAC, aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące aplikacji.
🔗 Więcej informacji na stronie: www.indusac.eu 🌐